Disclaimer

Algemeen
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website https://www.neodrops.nl. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Erdman LLC, 1171 Lakeland Park Drive, 30176 Tallapoosa, Georgia, USA. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren https://www.neodrops.nl toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van https://www.neodrops.nl de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website
U verbindt zich er o.m. toe:

de informatie niet wederrechtelijk te gebruiken;
geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals, onder meer doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan https://www.neodrops.nl te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
Links naar andere websites
Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. https://www.neodrops.nl heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door https://www.neodrops.nl houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. Wij doen ons uiterste best om te zorgen voor een zo optimaal en eerlijk mogelijke weergave van de aanbiedingen op onze website, maar dit kunnen wij echter niet garanderen. Bij de aankoop van een product dient u de website van de winkel aan te houden als de bron.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder enige vorm van garantie gegeven en zonder dat https://www.neodrops.nl hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitste advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website.

Privacy Policy

Privacy Policy Erdman LLC

Graag willen we je informeren hoe we met de gegevens omgaan die je achterlaat na een bezoek aan onze website of winkel. Hieronder lees je meer over wat we bewaren, hoe lang we het bewaren, en hoe we het beschermen.Erdman LLC. bewaart en vraagt alleen gegevens die we nodig hebben om jou van dienst te kunnen zijn. We delen deze gegevens niet met derden. Koop je een fiets dan hebben we weer andere gegevens van je nodig dan wanneer je een fiets least. Lees hieronder wanneer we wat van je bewaren

Je Persoonsgegevens opvragen

Je kunt ten alle tijden je gegevens bij ons opvragen. Kloppen ze niet dan corrigeren we deze. Wil je niet meer voorkomen in onze administratie dan worden je gegevens verwijderd. Wil je je gegevens opvragen gebruik dan deze link.

Cookies

Erdman LLC. gebruikt geen cookies!

Bescherming van je gegevens

Je gegevens die we bewaren zijn goed beschermd en alleen toegankelijk door daartoe bevoegde personen. Zowel online als offline. Erdman LLC heeft een FG aangewezen die alle toegang beheert en controleert.

Klachten?

Erdman LLC
1171 Lakeland Park Drive
30176 Tallapoosa, Georgia
USA